Παραγωγή & διαχείριση αγροτικών προϊόντων

Ακολουθούμε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης αγροτικών προϊόντων, με τα οποία πετυχαίνουμε :

  • έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
  • συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων παραγωγών
  • μείωση του κόστους παραγωγής με την ορθολογική χρήση νερού, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών, κ.λ.π.
  • προστασία της υγείας των παραγωγών και των καταναλωτών
  • προστασία του περιβάλλοντος
  • παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αγορών